2016 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis

Ten kur šilta... Tasmanas...

Šiandien lapkričio 24 d.... Atrodo tokia niūri diena... Ir žiūrint pro langą, ir žiūrint į kalendorių...

Hmmm... Padėkos diena... JAV ir kažkokia jos atmaina Japonijoje... Svetimos dienos, neįdomios...

O! Lapkričio 24 buvo atrasta Van Dimeno sala... O ten dabar matyt vasara, šilta...

Van Dimeno sala? Manot, kad apie ją neverta kalbėti? Ko gero neverta – pripasakota apie ją kiek tik nori, o dokumentinių filmų, iš kurių matyt didžiausia dalis tai apie jos gamtą, prikurta - dar daugiau... Ir Jūs matomai ją puikiai žinot – tarptautiniuose žemėlapiuose tai ta pati Tasmanijos sala J

Tačiau apie patį Tasmaną (ol. Abel Janszoon Tasman; 1603 – 1659-10-03) „wikėje“ gana sausoka. Netgi dar daugiau – jo portretas „apkramtytas“. Pilna portreto versija štai tokia:


Tuo tarpu jo biografija tikrai įspūdinga ir verta dėmesio. Jį net galima būtų pavadinti „Pietų jūrų Kolumbu“. Geografijos prasme – tai nusipelnęs veikėjas, tačiau taip nemanė Olandų „Ost-Indijos“ kompanija – jos požiūriu, beveik visi Tasmano žygiai buvo nesėkmingi. Tai yra – jokių naujų prekybinių kelių, gerų pinigų ir vien tik išlaidos... Ir tokia nuomonė vyravo beveik šimtą metų - iki pat kapitono Kuko ekspedicijos... kai jau Europoje vyravo visiškai kitoks „prekybinis“ klimatas. Ko gero, tai ir lėmė, kad Tasmanas buvo beveik pamirštas... O Kuko laikais jo sudaryti žemėlapiai buvo laikomi tik kažkokiomis nepatikimomis senienomis.


Nepradėsiu, aišku, čia perrašinėti Abelio Jansono Tasmano biografijos, juo labiau, kad berods, jei neklystu, yra išleistas jo kelionių žurnalas,
tačiau jos kertinius taškus pavardysiu. Taigi:

1. Gimė Liutjegaste (ol. Lutjegast) 1603 metais.


2. Iš esmės jo biografija aiškesnė tik nuo 1631 m.: nuo įrašo apie jo antrąsias vedybas. Pagal amžininkų liudijimus, jo antroji žmona buvo „žemojo“ sluoksnio ir visiškai neraštinga. Tokie liudijimai netiesiogiai parodo, kad pats Tasmanas buvo kilęs iš pakankamai kilmingos giminės;

3. Pagal užrašus, Tasmanas stoja tarnauti į olandų „Ost-Indijos“ kompaniją paprastu jūreiviu, tačiau jau 1634 metais jis įvardijamas kaip vienas iš šios kompanijos laivų škiperių (ol. schipper – pasenusi terminologija. Tų laikų kapitono atitikmuo, tačiau škiperiais dažniausiai buvo vadinami prekybinio jūrų laivyno kapiotonai);

4. 1638 m. išplaukia į Indiją.

5. 1639 m. jau paskiriamas dviejų laivų ekspedicijos vadu, kuris turėjo ištyrinėti Japonijos regiono jūras ir užmegzti kontaktus su vietiniais.

Tačiau ekspedicija buvo nesėkminga – iš 90 žmonių per pusmetį mirė apie 50. Atrasta tik Boninio sala (salynas) (jap. Ogasavaros salynas);

6. 1640 m. jam patikėta 11 laivų flotilė, kuri turėjo pasiekti Japoniją. Ekspedicija buvo sėkminga. Pasiekė Chirado uostą ir ten praleido apie tris mėnesius.

7. 1642 m. Olandų „Ost-Indijos“ kompanija jam patiki du laivus ir išsiunčia tyrinėti Pietų ir Rytų jūras. Nukrypstant nuo temos, tai tais laikais buvo manyta, kad ten privalo būti kontinentas, kuris turi palaikyti pusiausvyrą – jis turėjo būti kaip atsvara šiauriniams kontinentams. Štai šios ekspedicijos metu ir buvo atrasta sala, kuri dabar žinoma, kaip Tasmanija. Tačiau pats atradėjas, olandų „Ost-Indijos“ kompanijos gubernatoriaus garbei ją pavadino - Van Dimeno sala.

Tais pačiais metais, 1642-12-13 – jis atranda salą, kuri vėliau pavadinta Naująja Zelandija. Berods tą pačią dieną, įvyksta pirmasis kontaktas su vietiniais gyventojais – maoriais. Tačiau susitikimas baigėsi tragiškai – į krantą išlipę jūreiviai buvo užpulti ir kai kurie dingo be žinios (matyt buvo sėsti...) ir šią įlanką Tasmanas pavadino „Žmogžudžių įlanka“- dabartinis pavadinimas „Golden Bay”.

1643-01-23 pasiekia dabartinį Tongos archipelagą.

1643-02-06 pasiekia Fidži.

1643-06-15 praplaukęs pro Naująją Gvinėją (Naujoji Airija), išmeta inkarą Botavijoje – dabartinėje Džakartoje.

8. Tais pačiais 1643 metais, Tasmanas paskirtas trijų laivų admirolu ir praplaukia Naujosios Gvinėjos vakarinius krantus. Žemėlapiuose pavaizduoja šiaurinį Australijos krantą.

Grįžus į Bataviją, Tasmanui suteikiamas komandoro laipsnis ir pakeliamas atlyginimas. Jis paskiriamas Batavijos juridinės tarybos narius, nors iš esmės tai olandų „Ost-Indijos“ kompanijos požiūriu jo paskutiniosios ekspedicijos
buvo nuostolingos ir be jokios perspektyvos.

9. 1645 m. miršta gubernatorius Van Dimenas, ir, kadangi kompanijos požiūriu Tasmano ekspedicijos nebuvo pelningos, pats Tasmanas lieka nuošalyje nuo visų kompanijos peripetijų ir praktiškai vykdo tik visokius nereikšmingus darbelius. Tokius kaip pasiuntinybė pas Siamo – dabartinio Tailando karalių (1647 m.) ar 1648 m. paskiriamas aštuonių laivų flotilės, kuri turėjo sustabdyti ispanų invaziją į olandų „Ost-Indijos“ kompanijos įtakos sferą, vadu.


10. 1651 metais Tasmanas atsistatydina iš olandų „Ost-Indijos“ tarnybos ir užsiima savarankišku verslu iki savo mirties 1659 m. spalio 10 d.
 


 

 

......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą